Płatności

Płatności z firmą Mariusz Wasik WADOR mogą być regulowane za pośrednictwem przelewu na poniższy numer bankowy: 

27 1050 1360 1000 0092 1032 7392 (ING Bank Śląski) 

Tytuł: imię i nazwisko kursanta 

 

Formularz kontaktowy