Obsługa UNO

Kurs obsługi UNO przygotowuje zainteresowanych do ukończenia egzaminu i uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych. Szkolenie organizowane przez firmę Mariusz Wasik WADOR szczegółowo wyjaśnia zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników.

Obsługa UNO - cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu – sprawdzenia kwalifikacji w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiednich zaświadczeń kwalifikacyjnych. Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się wykonywaniem czynności ładunkowych przy zbiornikach transportowych z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania powyższych zbiorników.

Kurs UNO - cena 

Ceny szkolenia z obsługi UNO zaczynają się od 600 zł. Zadzwoń pod numer 601 920 640 lub napisz na adres mailowy szkolenia@wador.pl, aby zapisać się na kurs UNO. 

Obsługa UNO - zakres kursu

Ze względu na różnorodność zagrożeń stwarzanych przez poszczególne grupy towarów niebezpiecznych, sposoby ich przeładunku oraz różne rodzaje środków transportowych, dla konkretnego kursu należy określić godzinowy plan nauczania. Należy przy tym dążyć, aby grupy szkoleniowe obejmowały w miarę jednorodne zainteresowania od strony rodzajów towarów niebezpiecznych.

Zakres szkolenia powinien obejmować zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby zapewnić przyswojenie przez uczestników kursu zasad bezpiecznej obsługi urządzeń napełniających i opróżniających zbiorniki transportowe (cysterny), a w szczególności:

  • Znajomość instrukcji obsługi oraz podstaw  wymagań konstrukcyjnych w stosunku do urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
  • umiejętność praktycznej obsługi tych urządzeń,
  • znajomość wybranych zagadnień  z przepisów dozoru technicznego,
  • znajomość przepisów BHP i Ppoż., zagadnień ochrony środowiska i umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej.

Podstawą teoretyczną jest w każdym przypadku zestaw wiadomości o własnościach fizyko-chemicznych transportowanych towarach niebezpiecznych.

Umów się na spotkanie

+48 601 920 640

lub napisz:

szkolenia@wador.pl

Formularz kontaktowy