Doradztwo ADR i RiD

W naszej ofercie znajduje się profesjonalne doradztwo ADR i RiD przygotowujące i dostosowujące do wymagań obowiązującej ustawy. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis naszej usługi. Więcej informacji (terminy i cenę) można uzyskać kontaktując się z nami - wystarczy kliknąć tutaj, aby poznać wszystkie sposoby kontaktu z firmą Mariusz Wasik WADOR.

Doradztwo ADR i RiD dla firm

Współpracę z zainteresowanymi firmami zaczynamy od przygotowawczego audytu, który pozwoli na ocenę stanu istniejącego w firmie oraz ustalenie zakresu działań koniecznych do jego ulepszenia i dostosowania do wymogów ustawy. Działania te prowadzą do wdrożenia właściwych procedur i instrukcji oraz organizacji niezbędnych szkoleń dla pracowników.

Obowiązek wyznaczenia Doradcy DGSA w przedsiębiorstwie wynika z zapisów w ustawy z dnia 19.sierpnia 2011r. o transporcie towarów niebezpiecznych, rozdział 4 oraz punkt 1.8.3 Umowy Europejskiej ADR, która reguluje także obowiązki doradcy.

Doradztwo ADR i RiD - cena

Ceny kompleksowego doradztwa ADR i RiD dla firm zaczynają się od 150 zł miesięcznie. Rozpoczęcie współpracy i ustalenie kwoty odbywa się po kontakcie z naszą firmą.

Doradztwo ADR i RiD - na czym polega?

Proponowane przez naszą firmę usługi obejmują doradztwo w zakresie:

  • Przewozu towarów niebezpiecznych,
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
  • sporządzania rocznych sprawozdań,
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
  • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • realizacja wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Sporządzanie rocznych sprawozdań

Sporządzenie rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Sporządzanie sprawozdań powypadkowych

Sporządzanie sprawozdań powypadkowych wymaganych dla zdarzeń w przypadku, których w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska. Wymogi prawne: przepis 1.8.3.6 Umowa ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Szkolenia stanowiskowe pracowników

Realizacja szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków. Wymogi prawne: przepis 1.3 (w tym szkolenia wymagane pod 1.10); 1.8.3.3 Umowy ADR.

Składanie odwołań od kar nałożonych przez ITD.

Pomoc doradcza przy składaniu odwołań od kar nałożonych przez ITD związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych.

Sporządzanie planu ochrony

Sporządzenie oraz wdrożenie planu ochrony dla przewoźników, nadawców oraz innych uczestników przewozu, biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka. Wymogi prawne: przepis 1.10.3.2 Umowa ADR oraz Regulamin RiD.

Umów się na spotkanie

+48 601 920 640

lub napisz:

szkolenia@wador.pl

Formularz kontaktowy