Kurs ADR specjalistyczny

W ofercie firmy Mariusz Wasik WADOR znajdują się specjalistyczne szkolenia ADR klasy 1 i klasy 7. Nasz kurs zapewnia niezbędną wiedzę wymaganą do zdania egzaminu i ukończenia specjalistycznego kursu ADR.

Kurs ADR cysterny (specjalistyczny) - harmonogram

Ramowy harmonogram szkolenia ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje:

 • Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.
 • Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.
 • Ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern.
 • Przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów.
 • Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.
 • Zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach.
 • Zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.

Szkolenie ADR specjalistyczne - cena 

Ceny przeprowadzaniu kursu ADR na poziomie specjalistycznym zaczynają się od 300 zł. Zapraszamy do kontaktu i poznania wszystkich szczegółów oferty. 

Szkolenie ADR klasa 1

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje:

 • Zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne.
 • Zakazy pakowania i ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1.

Szkolenie ADR klasa 7

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje:

 • Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym.
 • Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych.
 • Środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Kurs ADR specjalistyczny - egzamin

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem państwowym, który składa się z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest przynajmniej 10 prawidłowych odpowiedzi.

Umów się na spotkanie

+48 601 920 640

lub napisz:

szkolenia@wador.pl

Formularz kontaktowy