Test: Test ADR cysterny - nr 2

1.

Numer rozpoznawczy zagrożenia znajdujący się w górnej części tablicy pomarańczowej wskazuje:

2.

W jakim dokumencie towarzyszącym kierujący pojazdem może stwierdzić, do kiedy można przewozić materiały niebezpieczne w cysternie?

3.

W jakim przypadku kierowca powinien mieć ze sobą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

4.

Napełniona cysterna hamuje na prostej drodze Z czym musi się liczyć kierowca?

5.

Skąd kierowca uzyska informację, że dana cysterna nadaje się do przewozu gazów skroplonych schłodzonych:

6.

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie instrukcji pisemnej dla kierowcy?

7.

Jakie informacje ze świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych może uzyskać kierujący pojazdem?

8.

O czym musi pamiętać kierowca opróżniający cysternę z gazu skroplonego palnego?

9.

Przy jakim numerze rozpoznawczym zagrożenia należy podczas napełniania uziemić cysternę?

10.

Instrukcja pisemna dla kierowcy powinna:

11.

Pompa do przepompowywania gazów skroplonych, jest nieszczelna. Tworzenie się mgły uniemożliwia widoczność w szafie sterującej. Co należy pilnie uczynić?

12.

Kierujący pojazdem cysterną ma obowiązek:

13.

Cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający?

14.

Jaką rolę spełnia uziemianie zbiorników podczas ich napełniania i opróżniania?

15.

Po czym kierowca pojazdu rozpozna przydatność zbiornika do przewozu gazów skroplonych?

16.

Przy cysternie do przewozu gazów palnych powinno być urządzenie do zdalnego uruchomienia wewnętrznego szybko działającego urządzenia zamykającego. Kiedy należy z niego skorzystać?

17.

Po wjechaniu do portu pojazdu przewożącego towary niebezpieczne:

18.

Co należy do niezbędnego wyposażenia cysterny kontenerów-cystern do przewozu gazów skroplonych palnych?

WYNIK:

Formularz kontaktowy