Test: Test ADR cysterny - nr 1

1.

Jakie cysterny według umowy ADR muszą posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

2.

Po czym można rozpoznać cysternę wielokomorową?

3.

Co według przepisów umowy ADR należy zaliczyć do urządzeń bezpieczeństwa cysterny?

4.

Co według ADR należy do urządzeń zabezpieczających cysterny?

5.

Jak należy zamykać końce każdego przewodu rurowego spustowego?

6.

W jakim przypadku kierowca powinien mieć ze sobą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

7.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze to

8.

Urządzenia zamykające powinny być tak usytuowane i stosowane aby:

9.

Cysterny o kodzie R30BN mogą być używane do przewozu

10.

Materiały niebezpieczne przewożone w cysternach drogowych podlegają przepisom ADR:

11.

 

Zbiornik z gazem skroplonym (propanem) jednego z klientów został przypadkowo przepełniony. Co kierowca cysterny powinien przedsięwziąć i uczynić?

12.

Pompa do przepompowywania gazów skroplonych, jest nieszczelna. Tworzenie się mgły uniemożliwia widoczność w szafie sterującej. Co należy pilnie uczynić?

13.

 

Co należy do niezbędnego wyposażenia cysterny, kontenerów-cystern do przewozu gazów skroplonych palnych?

14.

Dlaczego trzeba nosić rękawice chroniące przed niskimi temperaturami, podczas napełniania lub opróżniania cystern gazami skroplonymi, schłodzonymi?

15.

Cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający?

16.

Co to jest "wahadło gazowe"?

17.

Kiedy należy stosować "wahadło gazowe" (przeładunek w zamkniętym obiegu)?

18.

Przy cysternie do przewozu gazów palnych powinno być urządzenie do zdalnego uruchomienia wewnętrznego szybko działającego urządzenia zamykającego. Kiedy należy z niego skorzystać?

WYNIK:

Formularz kontaktowy