Test: Test ADR podstawowy - nr 1

1.

Które z poniższych zagrożeń stwarzanych prze towary klasy 8 uznaje się za najważniejsze? 

2.

Co oznacza trzycyfrowa liczba poprzedzona znakiem X w górnej części tablicy ostrzegawczej na pojeździe przewożącym towary niebezpieczne?

3.

Jeżeli w klasie towarów niebezpiecznych występują cyfry I, II, III, to oznaczają one:

4.

Symbol "X" w kodzie opakowania oznacza, że:

5.

Numer rozpoznawczy zagrożenia znajdujący się w górnej części pomarańczowej tablicy ostrzegawczej wskazuje:

6.

Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 5.1 uznaje się za najważniejsze?

7.

Doradca dIs transportu - DGSA - w firmie

8.

Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1580 Chloropikryna, 6.1, I" oznacza, że przewożony materiał jest:

9.

Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1733 Trójchlorek antymonu, 8, II "oznacza, że przewożony materiał jest:

10.

Kto może dokonywać kontroli na drodze pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?

11.

Jakie środki należy przedsięwziąć przed rozpoczęciem podróży, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa jazdy?

12.

Pisemne instrukcje dla kierowcy powinny:

13.

Kto odpowiada za określenie rodzaju towaru niebezpiecznego?

14.

Opakowanie towaru niebezpiecznego powinno:

15.

Pojazd przewożący butle z gazem palnym powinien być oznakowany:

16.

Przewóz towarów niebezpiecznych luzem oznacza:

17.

Symbol "Y" w kodzie opakowania oznacza, że:

18.

Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, zawierających olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania:

19.

Jeżeli podczas załadunku towarów niebezpiecznych w dokumentach przewozowych kierowca stwierdzi uchybienia:

20.

Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 3 uznaje się za najważniejsze?

21.

Do klasy 7 według ADR należą:

22.

Co powinien zrobić kierowca, jeśli zatrzymanie jednostki transportowej nastąpiło w terenie zabudowanym w odległości 300m od budynków z powodu awarii?

23.

Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez wszystkie towary klasy 2 uznaje się za najważniejsze?

24.

Do klasy 5.1 według ADR należą:

25.

Nadawca powinien odmówić załadunku towarów niebezpiecznych jeżeli:

26.

W tunelu nie wolno przewozić:

27.

Który dokument zawiera informacje dotyczące zagrożenia związanego z towarami niebezpiecznymi i wytyczne postępowania w razie wypadku?

28.

Podczas pożaru w tunelu pojazdu z materiałami niebezpiecznymi należy:

29.

Oznakowanie jednostki transportowej i oznakowanie ładunku:

30.

Jakie siły działają podczas jazdy na pojazd i ładunek?

WYNIK:

Formularz kontaktowy